Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazmda Tadalafilin Damar Yapısı ve Apoptozis Üzerine Etkisi Tadalafil on Vessel Structure and Apoptosis in Vasospasm After Experimental Subarachnoid Hemorrhage


Creative Commons License

Özbek Z., Özkara E., Hancıoğlu İ. E., Kiper G., Burukoğlu Dönmez D., Turgut Coşan D., ...More

Türk Nöroşirürji Dergsi, vol.34, no.1, pp.23-32, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.5137/1019-5157.tnd.3298
  • Journal Name: Türk Nöroşirürji Dergsi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-32
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, deneysel subaraknoid kanama (SAK) sonrası gelişen vazospazm üzerine güçlü seçici ve geri dönüşümlü

fosfodiesteraz-5 (PDE-5) enzim inhibitörü olan tadalafilin etkinliğinin araştırılmasıdır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Sıçanlar kontrol salin, SAK, SAK + tadalafil 5 mg/kg, SAK + tadalafil 10 mg/kg ve SAK + tadalafil 15 mg/

kg olarak 5 farklı gruba ayrıldı. Kontrol salin grubuna sisterna magna içinden subaraknoid mesafeye salin ve intraperitoneal boşluğa

tadalafil çözücüsü uygulandı. SAK ve SAK + tadalafil gruplarında sisterna magna içinden subaraknoid mesafeye otolog arteriyel

kuyruk kanı uygulandı. İntraperitoneal boşluğa SAK grubunda sadece çözücü, SAK + tadalafil gruplarında ayrı ayrı 5 mg/kg, 10 mg/

kg, 15 mg/kg tadalafil çözücü ile uygulandı. Tüm gruplarda sıçanlar üçüncü ve yedinci gün olarak sınıflandırılıp belirlenen günlerde

dekapite edildi. Bütün gruplarda baziler arter damar duvarı kalınlığı, lümen alanı ve apoptozis miktarı incelendi.

BULGULAR: Tadalafil, tüm dozlarda hem 3. hem de 7. günde damar duvar kalınlığı ve lümen alanları ölçümüne göre vazospazm

oluşumunu azaltmıştır. Tadalafil tüm dozlarda erken apoptoz (3 gün) gelişimini belirgin azaltmışken, geç apoptozda (7 gün) sadece

yüksek dozda (15 mg/kg) azaltmıştır.

SONUÇ: Yapılan bu deneysel çalışmanın sonuçları ile tadalafilin deneysel SAK sonrası serebral vazospazm tedavisinde yararlı etkiye

sahip olduğu görülmüştür. İleri incelemeler sonuçlarımızı desteklerse tadalafil anevrizmal SAK tedavisinde yararlı bir ajan olabilir.