Statistical Analysis of Ready Mixed Concrete Produced in Isparta


Topçu İ. B., Tuna A. K.

TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.56-61, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Isparta bir üniversite şehri olduğu için son yıllarda hızlı bir nüfus artışı dikkat çekmektedir. Bu nüfus artışına bağlı olarak bölgedeki yapılaşma da artmaktadır. Bununla birlikte Isparta ili deprem riski haritasında genel olarak birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alması sonucu kentsel dönüşüm çalışmalarının günümüz ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Bu nedenle yapılarda kullanılan betonun kalitesi önem kazanmıştır. Çalışmada Isparta’da 2019-2020 yıllarında farklı beton santrallerinde üretilip, farklı şantiyelere dökülen hazır betonlardan alınan numunelerden C30/37 sınıfı betonların basınç dayanım deney sonuçlarının istatistiksel analizi yapılmıştır. 15x15x15 cm boyutlarında toplam 681 adet numuneye ait dayanım sonuçlarından yararlanılarak, Isparta’da C30/37 sınıfına göre beton kalitesinin ne seviyede olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Isparta ilinde dayanım deneyleri yapılan C30/37 sınıfı hazır beton numunelerinde standartların büyük ölçüde sağlandığı görülmüştür. Ayrıca bir üst beton sınıfına sarkmaların fazla olması nedeniyle 2019-2020 yıllarında Isparta ilinde standartlara uygun ve aynı zamanda ekonomik olmayan beton üretildiği sonucuna varılmıştır.