ANALYSIS OF THE WEBSITES OF MICHELIN-STARRED RESTAURANTS IN TURKEY AND GREECE


Creative Commons License

TEMİZKAN S. P., Aktepe B.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.2, pp.787-800, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to analyze the content of the websites of Michelin-starred restaurants in Turkey and Greece. Turkey and Greece are two countries with a shared geography and cultural ties from the past. Both countries have many common points in the field of gastronomy. They also have Michelin-starred restaurants listed in the Michelin Guide. There are few studies that examine and compare the websites of these restaurants, which enable them to communicate with their customers. This study is important in that regard. The websites of the award-winning restaurants were analyzed using the content analysis method. The content of the websites included in the research was analyzed using a scale consisting of 5 dimensions and 30 statements. The main headings in the scale are corporate information, service information, contact information, menu information, and other information. In addition to these headings, the websites were analyzed and ranked using Google PageSpeed Insight. According to the findings of the research, the websites of 5 restaurants from Turkey and 9 restaurants from Greece were examined. It was revealed that the websites of the restaurants provide corporate information, contact information, service information, and menu information.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve Yunanistan’da Michelin Yıldızı kazanan restoranların websitelerinin içerik açısından incelenmesidir. Türkiye ve Yunanistan ortak coğrafyayı kullanan ve geçmişten kültürel bağları bulunan iki ülkedir. Bu iki ülkenin gastronomi alanında birçok ortak noktası bulunmaktadır. Gastronomi açısından güçlü olan iki ülkenin de Michelin Rehberi’ne giren yıldızlı restoranları bulunmaktadır. Restoranların müşterileri ile iletişim kurmalarını sağlayan websitelerini inceleyen ve karşılaştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışma bu açıdan önemlidir. Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak, yıldız kazanan restoranların websiteleri incelenmiştir. Araştırmaya konu olan websitelerinin içerikleri 5 boyut ve 30 ifadeden oluşan bir ölçek ile analiz edilmiştir. Ölçekte; kurumsal bilgiler, servis bilgileri, iletişim bilgileri, menü bilgileri ve diğer bilgiler olarak ana başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklara ek olarak websiteleri Google PageSpeed Insight üzerinden analiz edilerek puanlanmış ve sıralanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’den 5 adet, Yunanistan’dan 9 adet yıldızlı restoranın internet siteleri incelenmiştir. Restoranların internet sitelerinin kurumsal bilgi, iletişim, servis ve menü bilgilerinin verildiği ortaya çıkmıştır.