Kadmiyum Toksisitesi Oluşturulan Sıçanlarda Tannik Asitin, Ağır Metal Giderimi ve Bazı Biyokimyasal Değerler Üzerine Etkisinin Araştırılması (The Investıgatıon of Tannic Acid Effects on Removal of Heavy Metals and Some Biochemical Values in the Rat Toxicity Induced by Cadmium)


TURGUT COŞAN D., DAL A., SOYOCAK A., ÇOLAK E., ÇİÇEK A., KURT H.

Kocatepe Tıp Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Kocatepe Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)