”Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açılma Sürecinde Kalkınma ve Sektörel Düalizm İlişkisi”


DAĞDEMİR Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.47-70, 2008 (Peer-Reviewed Journal)