Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Hızı Üzerindeki Etkileri: Türkiye deki İller Örnekleminde Ampirik Bir Analizi (2005-2014)


Creative Commons License

Çelikay F.

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.1-19, 2018 (Peer-Reviewed Journal)