ESKİŞEHİR İLİNDEKİ BİREYLERİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ İLE SOSYOEKONOMİK NİTELİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISININ İNCELENMESİ


ŞEN H.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.95-115, 2004 (Peer-Reviewed Journal)