The Effect of COVID-19 Pandemic on the BRICS-T Countries Stock Exchanges


Creative Commons License

Meçik O.

ICE-TEA 2021 The Seventh International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of the Covid-19 pandemic in BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey) countries. For this purpose, BOVESPA, MOEX, BSE Sensex 30, Shanghai Composite, South Africa Top 40, and BIST 100 daily closing index data were used for each BRICS-T country, respectively. In addition, the number of active Covid-19 cases per day for each country, the change in oil prices and the real exchange rate were included in the model, and the effects on the stock market indices from the first Covid-19 case to 22 November 2021 for each country were examined. As a result of the ADF and DF-GLS unit root tests, the ARDL Boundary Test Approach was used because the stationary degrees of the variables were not equal. Empirical findings show that the change in the number of Covid-19 active cases outside of Russia has a negative effect on stock market indices. Among the BRICS-T countries, it was determined that the negative impact of the change in the number of Covid-19 active cases on stock market indices was the most experienced in India with 0.53%. Also, pandemic period outside of Turkey (Turkey has a positive impact on oil prices) oil prices on T-BRICS countries, and the negative change in the real exchange rate has affected the stock market indexes. The results show that the negative impact of the number of active cases, oil prices, and real exchange rate on stock market indices gradually decreased in the previous period.

Bu çalışmanın amacı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye’den oluşan BRICS-T ülkelerinde Covid-19 pandemisinin etkilerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda her bir BRICS-T ülkesi için sırasıyla BOVESPA, MOEX, BSE Sensex 30, Shanghai Composite, South Africa Top 40 ve BIST 100 günlük kapanış endeksi verileri kullanılmıştır. Ayrıca her bir BRICS-T ülkesi için günlük aktif Covid-19 vaka sayısı, petrol fiyatlarındaki değişim ve reel döviz kuru modele dahil edilerek her ülke için ilk Covid-19 vakasının görülmesinden itibaren 22.11.2021 tarihine kadar geçen sürede borsa endeksleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. ADF ve DF-GLS birim kök testleri sonucunda değişkenlerin durağanlık derecelerinin eşit olmaması nedeniyle ARDL Sınır Testi Yaklaşımı kullanılmıştır. Ampirik bulgular Rusya dışında Covid-19 aktif vaka sayısındaki değişimin borsa endeksleri üzerinde negatif bir etki oluşturduğunu göstermektedir. BRICS-T ülkeleri arasında Covid-19 aktif vaka sayılarındaki değişimin borsa endeksleri üzerindeki olumsuz etkisinin en fazla yaşandığı ülkenin %0,53 ile Hindistan olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar önceki dönem aktif vaka sayısı, petrol fiyatları ve reel döviz kurunun borsa endeksleri üzerindeki negatif etkisinin giderek azaldığını göstermektedir.