Oldukça Nadir Bir Otozomal Resesif Ehlers-Danlos Sendromu Alt tipi: TNXB Geni İlişkili Klasik Bulgularla Seyreden Bir Aile


Kocagil S., Aynacı S.

15. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi , Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.99

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Ehlers-Danlos sendromu (EDS) klinik ve genetik heterojenite gösteren bir grup bağ

dokusu hastalığıdır. En iyi bilinen klinik bulguları arasında eklem hipermobilitesi, cilt

laksitesinde artış, kolay morarma ve atrofik yara oluşumuyla karakterize artmış doku

hassasiyeti yer almaktadır. EDS genellikle fibriler kollajen ve kollajen modifiye edici enzimleri

kodlayan genlerde yer alan patojenik varyantlarla ortaya çıkmaktadır. Daha nadir olarak ise

diğer ekstrasellüler matriks elemanlarını kodlayan genlerdeki patojenik varyantlar hastalığın

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. TNXB geninin kodladığı Tenasin X proteinin eksikliği,

prevalansı tam olarak bilinmeyen oldukça nadir bir EDS alt tipine yol açmaktadır. Otozomal

resesif kalıtım gösteren bu alt tip atrofik yara dokusu oluşumu dışında klasik tipe benzerliği

nedeni ile klasik tip benzeri EDS olarak da adlandırılmaktadır. Literatürde TNXB geni

patojenik varyantları saptanarak moleküler tanısı doğrulanmış olan 19 birey bulunmaktadır. Bu

çalışmada oldukça nadir bir alt tip olarak TNXB geni ilişkili EDS tanısı konulan bir ailenin

bulgularının sunulması amaçlanmıştır. Gereç ve Bulgular: Tıbbi Genetik polikliniğine fasiyal

dismorfizm, el ve ayak parmaklarında brakidaktili, tekrarlayan eklem ağrıları, ciltte elastikiyet

artışı ve kolay morarma şikayetleri ile yönlendirilen 29 yaşındaki erkek hastanın ebeveynleri

arasında birinci derece kuzen evliliği olduğu ve bulgularının şiddeti değişkenlik göstermekle

birlikte benzer şikayetler ile etkilenmiş iki erkek kardeş öyküsü olduğu öğrenilmiştir. Klinik

bulgularının EDS ile uyumlu olduğu düşünülmüş olup probandın periferik kan örneğinden

yapılan tüm ekzom analiz sonucunda, TNXB geninde (NM_19105.8); daha önce literatürde

bildirilmemiş olan c.3763dup (p.Pro1255ProfsTer3) değişimi homozigot olarak saptanmıştır.

Çerçeve kayması sonucu fonksiyon kaybına yol açan bu varyant hastanın kendisi ve tüm aile

bireylerinde sanger sekans yöntemiyle incelenmiştir. Ailede benzer klinik bulguları olan iki

erkek kardeşte homozigot olarak, eklem hipermobilitesi dışında aktif şikayeti olmayan anne,

abi ve herhangi bir klinik bulgusu olmayan babada heterozigot olarak saptanmıştır. Bu genin

haployetmezliğinin Hipermobil EDS kliniği benzeri bulgulara neden olduğu literatürde

bildirilmiş olup, bu varyant açısından heterozigot olan ve eklem hipermobilitesi saptanan aile

bireylerinde de ekspresyon analizleri devam etmektedir. Sonuç: Oldukça nadir bir alt tip olan

olan TNXB geni ilişkili EDS, klasik tipten muskuloskeletal bulgularının eşlik etmesi ve atrofik

skar dokusu oluşmaması ile ayrılarak daha ağır bir kliniğe yol açmaktadır. Otozomal resesif

kalıtım göstermesi ve heterozigot bireylerin de hafif bulgular ile etkilenmesinden dolayı ayırıcı

tanıda diğer hipermobilite sendromları ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir.