Properties of Polypropylene Fiber Reinforced Self-Compacting Concrete


Creative Commons License

Topçu İ. B. , Baylavlı H.

7. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 10 - 12 December 2021, vol.1, pp.495-509

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.495-509
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu deneysel çalışmada, polipropilen lif katkılı kendiliğinden yerleşen betonların (KYB) taze ve sertleşmiş haldeki özelikleri incelenmiştir. Karışımlarda dört (4) farklı tipteki polipropilen lifler iki (2) farklı oranda kendiliğinden yerleşen beton karışımı içerisinde kullanılmıştır. Taze beton deneylerinden; Yayılma, V hunisi, L kutusu, U kutusu ve J Ring deneyleri yapılmıştır. Yapılan ön çalışmalarda, polipropilen liflerin kendiliğinden yerleşen betonların işlenebilirliğini olumsuz etkilediği görülmüştür. Lif oranın belli bir oranı aştığında taze betonun kendiliğinden yerleşme özelliğini kaybettiği görülmüştür. Bu durumda taze betondaki akışkanlaştırıcı katkı ihtiyacı artmıştır. Ayrıca taze betonun, BT2 taze beton reometresi ile plastik viskozite ve kayma eşiği değerleri incelenmiştir. Karışıma eklenen liflerin taze betonun kayma eşiği değerini arttırdığı görülmüştür. Sertleşmiş beton deneylerinden basınç dayanımı ve 4 nokta eğilme dayanımı deneyleri yapılmıştır. Lif katkısının betonun basınç dayanımını olumsuz etkilemiş, buna karşın eğilme dayanımı arttırmıştır.