Farklı Azot Dozlarının, Bazı Tritikale (x Triticosecale Wittm.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi


Creative Commons License

Takıl E., Olgun M.

Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 01 November 2019 - 04 December 2020, pp.226-232

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.226-232
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma 2014-2016 yıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazilerinde 5 farklı tritikale çeşidinde (Tatlıcak 97, Melez 2001, Mikham 2002, Karma 2000, Presto 2000), farklı azot dozu uygulamalarının (0, 5, 10, 15, 20 kg/da) verim ve bazı verim unsurlarına olan etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemeler tesadüf blokları faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Sonuç olarak; tane verimi, bitki boyu, protein oranı, m2 ’de başak sayısı, bin tane ağırlığı ve hasat indeksi özelliklerinde azot dozlarına bağlı olarak artışlar gözlenmiştir. İki yıllık birleştirilmiş veriler incelendiğinde; azot dozlarının artması ile verim ve verim unsurlarında genellikle artışlar sağlandığı tespit edilmiş ve çeşitler arasında ise en yüksek tane verimi 15kg/da N dozunda Karma-2000 çeşidinden elde edilmiştir.