Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik Aracı Olarak Türk Sayıştay’ın Performans Denetimi


Creative Commons License

Küçükaycan D.

DENETİŞİM, no.21, pp.35-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: DENETİŞİM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.35-54
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The external audit of public administrations in Turkey

is carried out by the Court of Accounts. According to

the Public Financial Management and Control Law

no. 5018, institutional objectives and the terms of their

compliance plans and reporting the results of the Grand

National Assembly of Turkey “is described as. According

to the Law No. 6085, the Court of Accounts audit

includes regularity audit and performance audit.

In this study, the performance audit performed by the

Court of Accounts is examined. The purpose of this

study is to examine the performance audit performed

by the Court of Accounts in all stages and to evaluate

it as a tool of financial transparency and accountability

for public administrations. The performance audit

performed by the Court of Accounts; although it is important

for public administrations as a complementary

element of performance based budgeting system, it has

been determined that performance accountability contributes

to ensuring financial transparency by ignoring

performance accountability.

Ülkemizde kamu idarelerinin dış denetimi, Sayıştay

tarafından gerçekleştirilmektedir. 5018 sayılı Kamu

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Sayıştay tarafından

yapılan harcama sonrası dış denetimin amacı,

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap

verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî

faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal

amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi

ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine

raporlanması” olarak açıklanmaktadır. 6085 sayılı

Sayıştay Kanununa göre Sayıştay denetimi, düzenlilik

denetimi ve performans denetimini kapsamaktadır.

Bu çalışmada Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans

denetimi incelenmiştir. Çalışmanın amacı

Sayıştay’ın yapmış olduğu performans denetimini,

tüm aşamalarıyla inceleyerek kamu idareleri için mali

saydamlık ve hesap verebilirlik aracı olarak değerlendirilmesini

yapmaktır. Sayıştay’ın gerçekleştirdiği

performans denetimi; performans esaslı bütçeleme

sisteminin tamamlayıcı unsuru olarak kamu idareleri

açısından önem arz etmekle beraber performans hesap

verebilirliğinin göz ardı edilerek performans bilgisinin

denetimi olarak mali saydamlığın sağlanmasına

katkı sağladığı tespit edilmiştir.