AKTİVE ORANI TESTİ KULLANILARAK KALSİT YÜZEY MODİFİKASYONUNUN BELİRLENMESİNDE KARIŞTIRMA HIZI VE SÜRESİNİN ETKİSİ


ÇAYIRLI S., GÖKÇEN H. S., Çakmak Ş.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.277-285, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier