Ultra Hafif Betonda Güncel Gelişmeler


Creative Commons License

Topçu İ. B., Hocaoğlu İ., Kara İ.

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.15, no.2, pp.689-703, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzün en önemli yapı malzemelerinden biri olan betonun farklı özel çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan biride hafif betonlardır (HB). HB’ler üzerinde yapılan çalışmalarla birim ağırlıkları azaltılmakta ve üretilen betonlara ultra hafif beton (UHB) denilmektedir. Birim ağırlıkları azaltılmaya çalışılırken basınç dayanımı, ses emme özelliği, ısıl iletkenlikleri, yangına ve dona dayanıklılıkları gibi özellikleri iyileştirilmeye çalışılmaktadır. UHB’lerin üretiminde kullanılan agregalarda zamanla değişime uğramaktadır. Atık malzemelerin değerlendirilerek sürdürülebilir ve doğa dostu UHB çalışmaları devam etmektedir. Doğal kaynakların kullanılması yerine atıkların değerlendirilerek kullanılması UHB’lere karşı ilginin ve talebin artmasını sağlamaktadır. Böylece UHB’lerin ekonomik, çevreci ve sürdürülebilirliği dikkat çekmektedir. Kullanılan agregaların türlerine ve boyutlarına göre UHB’ler sadece binalarda ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak kullanılmasının yanı sıra dayanım özellikleri arttırılarak, yapının kendi yükünü azaltarak deprem kuvvetlerinin etkilerini de azaltması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada mevcut literatür incelenerek UHB’lerle ilgili son gelişmeler incelenmiştir. UHB’ler arasında karşılaştırmalar yapılmakla birlikte avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir.