The Discussions of Economic Dependency in Turkey and Argentina


Creative Commons License

Kılıç A., Meçik O.

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, vol.4, no.7, pp.158-182, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The subject of the study is that economically developing countries have not a developed economy contrary to the predictions of Neo-classical theory. The studies examined the ongoing economic dependency theory that explains this situation, the economic dependence of developing countries is discussed through examples in Turkey and Argentina. As a result of the examinations made by the literature review, the economic dependence emerged under the influence of the material and concrete conditions of the countries, especially in the industrial revolution and before. In the evaluations made from this perspective, it was revealed that there are many historical factors that play a determining role in economic dependence, and a multidisciplinary approach is required to examine these factors. All are around them both Argentina and evaluation in the light of economic dependence which is quite a serious problem for Turkey and has reached the conclusion that this dependence is very difficult to be solved in the current economic system. As a result, it was concluded that it is extremely important for many countries in the same situation to make radical changes in their economic and political systems to combat and end this dependency.

Çalışmanın konusunu, ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerin Neo-klasik teorinin öngörülerinin aksine gelişmiş bir ekonomiye sahip olamaması ve kalkınamaması oluşturur. Çalışmada, süregelen bu duruma açıklama getiren ekonomik bağımlılık teorisi incelenmiş, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik bağımlılığı Türkiye ve Arjantin örnekleri üzerinden ele alınmıştır. Literatür taraması sonucunda ekonomik bağımlılığın ülkelerin kendilerine özgü tarihselliklerinde, özellikle sanayi devriminde ve öncesinde, sahip oldukları maddi somut şartların etkisinde ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Bu perspektiften yapılan değerlendirmelerde ekonomik bağımlılıkta belirleyici rol oynayan birçok tarihsel faktör olduğu ve bu faktörlerin incelenmesi için de çok disiplinli bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği açığa çıkmıştır. Tüm bunlar ışığında yapılan değerlendirmelerdeyse hem Arjantin hem de Türkiye için ekonomik bağımlılığın oldukça ciddi bir problem olduğu ve bu bağımlılığın mevcut iktisadi sistem içerisinde çözülmesinin oldukça güç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, aynı durumdaki birçok ülkenin ekonomik bağımlılıkla mücadele etmek ve bu bağımlılığa son vermek için, içinde bulundukları iktisadi ve siyasal sistemlerde köklü değişikliklere gitmelerinin son derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır.