Ruh Sağlığı Okuryazarlığı-Ölçeği’nin (RSOY-Ölçeği) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi


GÖKTAŞ S., IŞIKLI B., ÖNSÜZ M. F., YENİLMEZ Ç., METİNTAŞ S.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes