Coal


Kaya M.

in: Kömür, Prof. Dr. H. Dal and Prof. Dr.A. Kıvrak, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.1-30, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.1-30
  • Editors: Prof. Dr. H. Dal and Prof. Dr.A. Kıvrak, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, kentleşme, teknolojinin gelişimi ve sanayileşmenin artışı küresel enerji tüketimini her geçen gün hızla artırmaktadır. Günümüzde dünya birincil enerji kaynaklarının yaklaşık beşte dördü fosil yakıtlardan, kalanı ise yenilenebilir ve/veya nükleer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Bunların başında yaşları milyonlarca yıl arasında değişen, ucuza üretilen ve güvenilir katı fosil yakıt olan kömürlerdir. Küresel kömür üretimi dikkate alındığında yaklaşık 100 yıldan fazla yetecek kömür rezerv ömrü olduğu tahmin edilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede en önemli göstergelerden biri, enerji üretimi veya tüketimidir. Enerji üretimi tüketiminden fazla olan ülkelerin gelişmesi hızlı ve milli gelirleri daha yüksek olmaktadır. Enerji üretiminde yenilenemeyen doğal kaynaklar (fosil yakıtlar: kömür, petrol ve doğal gaz) veya yenilenebilen kaynaklar (hidrolik, güneş, rüzgâr, dalga vs. enerjileri) kullanılmaktadır. 1950’li ve 1960’lı yıllarda ucuzluğu nedeniyle petrol, 1970’li yıllarda petrol krizi nedeniyle kömür tüketimi artmıştır. Bu bölümde enerji türleri, kömürlerin oluşum evreleri, sınıflandırılması, kimyasal ve fiziksel özellikleri, yapısı, üretim metotları, kömür hazırlama ve içeriğindeki safsızlıkları gidermede uygulanan zenginleştirme yöntemleri, Türkiye ve dünyada kömür kaynakları üzerinde durulmaktadır.