Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar ve Bölgesel Modeller Açısından Değerlendirilmesi: 1998-2008 Kesitinde Bir İnceleme


AKAR N., DİRLİK O., Büyükküpcü A., Yurtseven Ö., BOZ H.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business & Economics Research Journal ), 2011 (Peer-Reviewed Journal)