Nedensel Matrisler ve iç Göçler


Çelebioğlu S.

Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.153-161, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

     Markov modelleri son yıllarda özellikle çok bölgeli demografi alanında uygulanmaktadır. Nedensel matrisler homojen olmayan Markov modellerini incelemede kullanılan yeni bir araçtır. Bu matrislerle bölgeler arası bağımlılık etkileri dinamik bir biçimde incelenebilmektedir.

     Bu çalışmada Türkiye erkek nüfusunun ele alınan beş bölge arasındaki iç göçü incelendi.