Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinoma Tanısı Alan Hastalarda TP53 Geni Mutasyon Analizi: Çok merkezli prospektif çalışmanın ara raporu


ŞİMŞEK E., ÇİLİNGİR O., Binay Ç., DEMİRAL M., Haziyeva K., Yıldız M., ...More

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes