Favipiravir Kullanımı Sonrası Yaygın Makulopapüler Döküntü ile Başvuran Pediatrik COVID-19 Olgusu


Yüce M., Kabukçu H. O., Kara Y., Kızıl M. C., Kılıç Ö., Şahin S., ...More

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.69, pp.152

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.152
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: COVID-19’un ateş, öksürük ve dispne gibi solunum sistemi semptomları dışında, birçok bulgusunun olduğu ve organ yetmezliğine hatta ölüme varabilen multisistemik tutuluma neden olduğu bilinmektedir. Cilt bulguları ise COVID-19’un daha nadir görülen semptomları olup makulopapüler döküntü, livedo retikularis, ürtikeryal plaklara sebep olmaktır. COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da allerjik reaksiyon, döküntü gibi yan etkileri olduğu bilinmektedir. Burada favipiravir tedavisi sonrasında gövdede yaygın makulopapüler döküntü ve ürtikeryal plaklarla başvuran bir pediatrik COVID-19 olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: On altı yaşında erkek hasta gövde de yaygın döküntü şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden 4 gündür COVID-19 PCR testinin pozitif olması üzerine ev izolasyonunda olduğu, ateş, öksürük semptomlarının olmadığı öğrenildi. Dış sağlık kuruluşunda favipiravir tedavisi başlandığı, 3 gündür favipiravir kullandığı, döküntülerin dün başladığı, gövde ve sırta yayıldığı ve kaşıntının eşlik ettiği öğrenildi. Fizik muayenesinde sırtta makulopapüler ve gövde ön yüzde ürtikeryal vasıfta yaygın kaşıntılı döküntü mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde: hemoglobin 15.5 g/dL, lökosit 5.960/mm3(nötrofil 2.630/mm3, lenfosit 2.520/mm3), trombosit 234.000/mm3, C-reaktif protein 16.8 mg/L (0-5), biyokimyasal parametreleri normaldi. Hastanın daha önce allerjik döküntü öyküsünün olmadığı, favipiravir dışında ilaç kullanımı ve farklı gıda alımının olmaması üzerine mevcut döküntülerin COVID-19’un cilt bulguları ya da favipiravire bağlı döküntü olabileceği düşünüldü. Hastanın öksürük ve solunum sıkıntısının olmaması ve döküntüsünün olması üzerine favipiravir tedavisi kesildi, oral antihistaminik tedavisi başlandı. Hastanın takibinin 3. gününde döküntü şikayeti geriledi hastanın oral antihistaminik tedavisi kesilerek ev izolasyonuna devam edilmesi önerildi.

Sonuç: Pandemi döneminde, tüm hastaların temas öyküsü sorgulanmalı, COVID-19’un atipik bulgulara yol açabileceği; makulopapuler, ürtikeryal, veziküler döküntü varlığında, COVID-19’a bağlı cilt bulguları olabileceği, unutulmamalıdır. COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yan etki profili bilinmeli ve yakından takip edilmelidir. Anahtar Kelimeler: COVID-19, favipiravir, döküntü