IVAN GONÇAROV’UN OBLOMOV VE YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KİRALIK KONAK ADLI ESERLERİNDE DOĞU – BATI İKİLEMİNİN İRDELENMESİ


LİDAR V.

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.162-172, 2022 (Peer-Reviewed Journal)