Kur an Konularını Görsel Dille Anlatmanın İmkanı Üzerine


ŞENAT F. A.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.267-284, 2016 (Peer-Reviewed Journal)