A RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF PSYCHOECONOMIC STATUS ON WORK MOTIVATION


Uslu E.

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.47-58, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, insan davranışlarına ekonomik açıdan yaklaşılmış ve iş yerindeki tutumlara bireylerin psikoekonomik durumlarının etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma, psikoekonomik durum açısından demografik özellik grupları arasındaki farklılıkları ve psikoekonomik durumun iş motivasyonu üzerindeki etkilerini bulgulamayı amaçlamaktadır. Bu deneysel çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, parasal konulardan kaynaklanan psikolojik sorunlar ile iş motivasyonu arasında korelasyon tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer bulgularına göre, psikolojik sorunlar yaşama ve tedavi ya da ilaç kullanma ile ilgili ifadelere verilen cevaplarda cinsiyetler arasında anlamlı fark bulunmuştur. İlaveten, çalışanların psikolojik tedavi ya da ilaç kullanımları, evli ya da bekar olmalarına göre farklılaşmıştır.