VERTİKAL İNTERPROKSİMAL KEMİK İÇİ DEFEKTLERİN TOPOGRAFİSİNİN KLİNİK VE DİJİTAL ÖLÇÜM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ


BULDUKLU A., ÖZDEMİR H.

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, vol.3, no.2, pp.135-142, 2019 (Peer-Reviewed Journal)