Tehcir ve Sonrasında Ermeni Yetimlerine İlişkin Gözlemler (1915 - 1919)


Creative Commons License

Metintaş M. Y., Kayıran M.

Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi araştırmaları Dergisi, vol.15, no.30, pp.391-415, 2019 (Scopus) identifier

Abstract

Özet

 

Yirminci yüzyıla doğru bağımsızlık vaatleriyle kandırılan Ermeniler tarafından Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde isyanlar çıkarılmıştır. Bu isyanlara karşı bölgesel güvenlik tedbirleri ile bir netice alınamayınca ve karışıklıkların ülke çapına yayılacağı anlaşılınca Osmanlı Devleti, “tehcir” tedbirini almak zorunda kalmıştır. Böylece ülkenin güvenliğinin yanı sıra, hem olaylara karışmayan Ermenilerin hem de Müslüman halkın güvenliği sağlanmak istenmiştir.

Bu incelemede, Ermeni yetimleri konusunda, başta arşiv belgeleri olmak üzere diğer kaynaklardan da yararlanılarak “Tehcir” sırasında ve sonrasında Ermeni yetimlerine ilişkin bazı gözlem ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Bunun dışında araştırmada, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni isyancılara karşı alınan tedbirler ve askeri ve siyasi tedbirler, ortaya çıkan insani sorunlar ve bunların çözümü için alınan tedbirler değerlendirilmiş, bunların ışığında bir soykırım gayesinin söz konusu olup olmadığı tartışılmıştır.