Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi ve İlişkili Olabilecek Faktörlerin Değerlendirilmesi


ÇALIŞKAN S., AYDOĞAN S., IŞIKLI B., METİNTAŞ S., YENİLMEZ F., YENİLMEZ Ç.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)