Mesleki Eğitim ile İstihdam Arasındaki İlişkiye Dair İncelemeler


Akar İ., Meçik O.

10. KOBİ’LER VE VERİMLİLİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında iki farklı görüşün olduğu ve ortak payda da buluşulamadığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda farklı görüşlerin kaynaklarının belirlenmesi için dünyada uygulanan mesleki eğitim örnekleri incelenerek analiz edilecektir.

Mesleki eğitim, iş gücü piyasasında genç işsizliğin artması, okulu bırakan birçok genç için okuldan işe sorunlu geçiş hakkında tartışmalara yol açmakta ve bu bağlamda politika yapıcılar tarafından genellikle bir çözüm olarak görülmektedir. Mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin araştırılmasında araştırmacılar ikiye ayrılmaktadır. İlk görüş, mesleki eğitimin işgücü piyasasına geçişte avantaj sağlaması, diğer görüş ise mesleki eğitim almış kişilerin dezavantaja sahip olmasıdır. Dünyada hemen her ülkenin kendine özel mesleki eğitim uygulamaları bulunmaktadır. Dolayısıyla farklı şekillerde benimsenen mesleki eğitim uygulamaları, farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Bununla birlikte, mesleki eğitim uygulamalarının her ülkenin kendi toplumsal, ekonomik, istihdam vb. koşullarına uygun şekilde tasarlanması mesleki eğitimin etkinliğini artırmaktadır.