Krizler Çağında OECD Ülkelerinde Tasarruf, Yatırım ve Ekonomik Büyüme


Creative Commons License

Arslan F., Meçik O.

EKON-TEK 2021 21. Ulusal İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 November 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

2019 yılında Çin’de başlayan ardından dünyada hızla yayılan COVID-19 pandemisinin, sağlığın yanı sıra ekonomi üzerinde de büyük etkileri söz konusudur. Pandeminin ekonomik birimlerin beklentileri üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra salgının yayılmasını önlemek adına uygulanan kısıtlamalar ve ticari süreçlere yansıyan yavaşlama ekonomik göstergelerde bazı bozulmalara neden olmuştur. Makroekonomik anlamda olumsuz etkileri olan bu dönem, tasarruf, yatırım ve ekonomik büyüme gibi makroekonomik değişkenlerin çeşitli etkiler altında kalmasına neden olmaktadır. Mikroekonomik düzeyde de bireylerin bu kriz döneminde işsiz kalma tedirginliği yaşaması ve geleceği öngörememesi, tasarrufa yönelimleri artırmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı OECD üyesi 37 ülke için 2000-2020 dönemini kapsayan bir betimsel analiz yapılmıştır. Bulgular, ele alınan ülkelerde tasarruf oranlarının artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tasarruflar oranlarındaki bu gelişmelerin yanı sıra yatırımlarda ve ekonomik büyümede de kayda değer değişimler meydana gelmektedir. Buna göre, ele alınan süreçte yatırım oranlarında bir azalma eğiliminin oluştuğu, ekonomik büyüme de ise genel olarak bir artış eğilimi gözlendiği ifade edilebilir.