Ecological Site Description and Health Classification of The Türkmen Mountain Rangeland


Creative Commons License

IŞIK M. İ., İLERİ O., ERKOVAN Ş., ERKOVAN H. İ., KOÇ A.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON RANGELAND & FORAGE CROPS, Erzurum, Turkey, 16 - 18 September 2022, no.1, pp.187-196

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.187-196
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Mera alanları canlı ve dinamik yapıda olup iklim, toprak, su, bitki örtüsü ve kullanım özellikleri gibi çok sayıda faktör tarafından etkilenmektedir. Bu nedenle meraların doğru yönetilmesi ve ıslahı için bitki örtüsü, toprak ve su özelliklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla Türkmen Dağı meralarının bitki örtüsü, toprak ve su özellikleri değerlendirilerek ekolojik alan sınıflaması yapılmıştır. Araştırmada 2020 yılında Eskişehir, Afyon ve Kütahya sınırları içerisinde kalan Türkmen Dağında belirlenen mera alanlarında ekolojik alan tanımlama ve mera sağlık sınıfı indikatörleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Ekolojik alan tanımlama ve mera sağlık sınıflaması indikatörleri değerlendirilip ArcGIS programı kullanılarak bitki örtüsü, toprak ve su özellikleri haritalanmıştır. Ele alınan mera kesimleri kendi aralarında önemli farklılıklar göstermiştir. Bitki örtüsü özellikleri parçalı bir yapı gösterirken, alanın büyük çoğunluğu sağlık sınıflaması bakımından orta seviyededir. Toprak ve su özellikleri bitki örtüsüne göre daha kararlı olup orta durumda olduğu tespit edilmiştir. Mera ıslahı ve kullanım planlarında alan içerisinde farklı özelliklere sahip yapının dikkate alınarak sürdürülebilir kullanım için esnek yönetim planlarının yapılması önerilmiştir. Buna göre bazı kesimlerde bitki örtüsünün iyileştirilmesi öne çıkarken, bazı kesimlerde ise toprak ve su özelliklerinin iyileştirilmesi öne çıkmaktadır.