DETERMINATION OF EARTHQUAKE RISK OF STRUCTURES BY STREET SCREENING METHOD


Creative Commons License

Güler E., Canbaz M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.227-234, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turkey is located in one of the major earthquake zone, has been exposed to many earthquakes from past to present. Earthquakes have caused big damage in buildings and numerous deaths in Turkey. The increase in the existing building stock day by day and the aging of the buildings rise the risk of damage occuring during an earthquake. However, earthquake risk assessment of all structures is difficult in terms of both cost and time. Practical methods are needed to determine structural response to earthquakes and their seismic risks. Street screening is one of these methods to evaluate the seismic risks in a particular region. In this study, it is aimed to determine the earthquake risks by evaluating with street screening method the structures located in Sivrihisar district center, the biggest district of Eskişehir. Streets and alleys with dense building stock in the district has been determined, 170 buildings have been examined and speculated about earthquake risk. It is determined that the majority of the buildings in the district center are masonry and mixed structures, and 27% of these structures have a high risk of damage in the possible earthquake. In this region, which is under the threat of earthquake, it is recommended to make more detailed investigations in high-risk buildings and to decide whether to strengthen or demolish the building. In addition, the importance of enlarging such studies in earthquake zones is emphasized.

Dünyadaki önemli deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemiz, geçmişten günümüze pek çok depreme maruz kalmıştır. Ülkemizde meydana gelen depremler, yapılarda çok büyük maddi hasarlara yol açmış ve birçok can kaybına sebep olmuştur. Mevcut yapı stoğunun gün geçtikçe artması ve yapıların yaşlarının ilerlemesi deprem anında meydana gelebilecek hasar riskini artırmaktadır. Ancak bütün yapıların deprem risk değerlendirmesinin yapılması hem maliyet açısından hem de zaman açısından imkânsız denecek kadar zordur. Yapıların depreme karşı nasıl davranış göstereceğini ve depreme karşı riskini belirlemek için pratik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Belirli bir bölgenin depreme karşı risk değerlendirmesi yapmak için sokak taraması bu yöntemlerden biridir.

Bu çalışmada Eskişehir’in en büyük ilçesi olan Sivrihisar ilçe merkezinde bulunan yapılar, sokak taraması yöntemi ile değerlendirilerek deprem risklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlçede yapı stoğunun yoğun olduğu cadde ve sokaklar belirlenmiş, 170 adet yapı incelenerek deprem riski hakkında tahminlerde bulunulmuştur. İlçe merkezindeki yapıların büyük çoğunluğunun yığma ve karma yapılar olduğu ve bu yapılardan %27’sinin olası depremde hasar riskinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Deprem tehdidi altında yer alan bu bölgede yüksek risk içeren yapılarda acilen daha detaylı inceleme yapılarak, yapının güçlendirme veya yıkılma kararının verilmesi önerilmiştir. Ayrıca deprem bölgelerinde bu tür çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.