Ortopedi ve Travmatolojide Ortez Kullanımı


Uysal H. H.

TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi, vol.8, pp.43-49, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ortezler, ekstremitenin ya da gövdenin azalan, bozulan veya kaybolan işlevlerini üstlenen veya bu işlevlere yardım eden metal, plastik, deri gibi malzemelerden yapılan yardımcı cihazlardır.

Ortezler işlevlerine göre 5 ana başlıkta toplanır. 1) İmmobilize Edici Ortezler, 2) Harekete Yardımcı Ortezler,  3) Destekleyici Ortezler,  4) Düzeltici Ortezler, 5) Koruyucu Ortezler. 

Ortopedi ve Travmatoloji alanında kullanılan ortezler genel olarak 3 başlık altında toplanır: 1) Alt Ekstremite Ortezleri , 2) Üst Ekstremite Ortezleri,  3) Spinal Ortezler.