Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında “Peroksizom Proliferatör Aktive Edici Reseptör-Gama” Geninin Epigenetik Düzenlenmesi


GÖREN ŞAHİN D., GÜNDÜZ E., YURTERİ B., YEŞİLYURT A., ANDIÇ N., ÜSKÜDAR TEKE H., ...More

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.39, no.4, pp.375-380, 2019 (Scopus) identifier