Program Bütçenin Kamuda Stratejik Yönetim Anlayışına Etkileri


Creative Commons License

Küçükaycan D.

in: Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarına Teorik Çıkarsamalar, Karabulut Şahin, Editor, Ekin, Ankara, pp.299-312, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ekin
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.299-312
  • Editors: Karabulut Şahin, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bütçelemeyle örgütün yöneticilerin ve çalışanların çaba ve motivasyonun stratejik amaç

ve hedeflere doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlanmaktadır. Örgütün finansal kaynakları

bütçe ile niteliksel misyon beyanı ve kurumsal stratejileri eylem planlarına çevrilmektedir.

Kamu yönetiminde kurumların stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon ve hedeflerini

gerçekleştirmeleri için sınırlı miktarda mali kaynağı bulunmaktadır. Bütçenin amacı, plandaki

amaç ve hedefleri ulaşabilmek için kamusal kaynakları yönlendirmektir. Stratejik yönetimin

önemli bir parçası olan stratejik plan ve bütçe arasında güçlü bir bağ kurulmalıdır. Kamu mali

yönetiminde kullanılan bütçe sistemleri, bu bağın kuvvetlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Ülkelerin kamu mali yönetim ve bütçe sistemlerinin ulusal ve uluslararası alanda yaşanan

gelişmeler doğrultusunda şekillendirilmesi ihtiyacı geçmişten günümüze hep var olmuştur. Bu

durum zaman zaman bütçe sistemi reformlarını gündeme getirmiştir.

Türk kamu mali yönetiminde 2008 yılından itibaren genel yönetim kapsamındaki kamu

idarelerinde performans esaslı bütçeleme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu bütçeleme

sistemiyle kamusal amaç ve hedeflerle kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkiyi göstererek mali

saydamlığa ve hesap verebilirliğe hizmet eden yönetsel sorumluluğa dayalı bir bütçeleme ve

raporlama mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkiye’de 2018 yılında

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Modeline geçilmesiyle hükümet sisteminde değişim

yaşanmıştır. Türk kamu mali yönetim sisteminde köklü bir değişim süreci geçirmiştir. 2021

yılında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde performans esaslı program bütçe

sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmanın amacı performans esaslı program bütçe sisteminin kamu mali

yönetiminde stratejik yönetim anlayışına etkilerini Türkiye açısından değerlendirmektir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Öncelikle Türk kamu mali yönetiminde performans esaslı

program bütçeleme sistemine geçiş çalışmaları anlatılmıştır. Devamında kamu mali

yönetimindeki stratejik yönetim anlayışı üzerinde durulmuştur. Son olarak performans esaslı

program bütçeleme sistemine geçişin Türk kamu mali yönetimindeki stratejik yönetim

anlayışına katkısı değerlendirilmiştir.