Kovid-19 Salgınında Yoğun Bakım Yatakları Ve Solunum Cihazlarının Tahsisi (Triyaj) Kararlarının Etiksel Ve Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ARSLAN M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.361-384, 2020 (Peer-Reviewed Journal)