Avrupa Birliği ve Türkiye’de Biyoetanol Üretimi ve CO2 Emisyonunun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi Aracılığıyla İncelenmesi


Creative Commons License

Bayraç H. N., Çemrek F.

YENİ TÜRKİYE, vol.1, no.117, pp.257-269, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 117
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: YENİ TÜRKİYE
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.257-269
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya ekonomisinde yaşanan büyümeye bağlı olarak, giderek artan enerji talebinin karşılanması ve enerji sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Fosil yakıtların giderek tükeniyor olması, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma, fosil enerji fiyatlarında görülen dalgalanmalar, ulusların enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulma ve enerji temin kaynaklarını artırma çabaları biyoyakıtların önemini giderek artırmıştır. Günümüz teknolojileriyle üretilen birinci kuşak biyoyakıtlar arasında ağırlıklı olarak biyoetanol yer almaktadır.

Biyoetanolün ülkeler açısından her geçen gün daha fazla tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında; yerli kaynakların değerlendirilmesi, atık kontrolünün sağlanması, enerji temin kaynağı alternatiflerinin çoğaltılması, ihtiyaca göre enerji üretiminin sağlanması, talep fazlası enerjinin ticaretinin yapılması ve sürdürülebilir yerel kalkınmanın artırılması yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için öncelikle enerji tarımının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. AB ve Türkiye, biyoetanol üretimi açısından uygun iklim koşulları ve tarımsal altyapıya, tüketim açısından da, önemli bir iç pazar ve ihracat potansiyele sahiptir.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi AB ve Türkiye’de de biyoetanol üretim zincirinin oluşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak, çeşitli teşvik ve destekleme politikaları uygulanmakta ve çıkarılan kanunlar aracılığı ile çeşitli karışım oranları zorunlu hale getirilmektedir. Biyoetanol piyasasında yapılan bu teşvikler sonucu; tarım, sanayi ve ulaştırma sektörlerinde istihdam artmakta, enerjide dışa bağımlılığın azalmasına bağlı olarak dış ticaret dengesi iyileşmekte, yeni üretim tesisleri açılması ile yeni vergi kaynakları oluşmakta, çevre dostu üretim olanakları çoğalmakta ve kullanılmayan tarımsal alanlar üretime yönlendirilerek üretici gelirleri artmaktadır.

Çalışmanın amacı, biyoetanol üretimi, CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri AB ve Türkiye açısından istatistiksel olarak olarak analiz ederek, AB ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için alternatif biyoyakıt politika önerileri geliştirmektir.