Yaratıcı Liderlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Dikmen Ada B.

Milli Eğitim, vol.51, no.233, pp.11-32, 2022 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 233
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.781845
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.11-32
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmada Yaratıcı Liderlik Ölçeği'nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Eskişehir ilinin merkez ilçelerinde devlet ve özel eğitim kurumlarında çalışan yöneticiler ve okul öncesi eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Yaratıcı liderlik ölçeğinin geliştirilmesi amacıyla çalışma evreninde yer alan 555 katılımcıdan araştırmanın verileri toplanmıştır. Yaratıcı Liderlik Ölçeği’nin geçerli bir ölçme aracı olup olmadığı sınamak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekten 54 madde çıkarılmış ve anlamlı sonuçlar veren 107 madde kalmıştır. Bu maddelerden öz değerleri “1” ve üzerinde olan dört faktör elde edilmiştir. Ölçeğin faktörler arası korelasyon değerleri ise 0,706 ile 0,799 arasında değişen değereler sahiptir ve ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri ise 0,964’dür. Ölçeğin iç tutarlık katsayısılarını saptamak için alt faktörler ve ölçeğin tümünün Cronbach Alfa katsayıları ve madde bırakmalı Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ise 0,986’dır. Ölçeğin kararlılık anlamındaki güvenilirliğini incelemek amacıyla ölçeğin toplam puanlarından elde edilen üst %27 ve alt %27’lik grupların madde ortalama puanlarına bağımsız gruplar t-testi ve test-tekrar test yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ölçeğin tüm maddelerinde 0,01 düzeyinde pozitif ve anlamlı değerlere ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar Yaratıcı Liderlik Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.