DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE ŞEHİR MARKAALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

ARI E., YILMAZ V.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.412-424, 2019 (Peer-Reviewed Journal)