Farklı gelişme dönemlerinde uygulanan azotlu gübre formlarının kışlık kolza Brassica napus ssp oleifera L nın verim ve verim öğelerine etkileri


ÜSTÜNER N. D., KOLSARICI Ö., KAYA M. D.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.19-24, 2009 (Peer-Reviewed Journal)