5e Modelinde Birim Kesirlerin Öğretimine Yönelik Bir Uygulama Örneği


KURTULUŞ A., Gümüşçeyrek G., Artan İ.

8th International Congress on New Trends in Education, 18 - 20 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes