”Sağlık ve Ekonomik Büyüme: 1960-2005 Döneminde Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Analizi”


DAĞDEMİR Ö.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.64, no.2, pp.75-96, 2009 (Peer-Reviewed Journal)