Hemşirelerde Yöneticiye Güvenin Kişi-Örgüt Uyumuna Etkisi


Creative Commons License

TÜRE YILMAZ A., KÖK EREN H., YILDIRIM A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.4, pp.1205-1215, 2019 (Peer-Reviewed Journal)