İlaç hammaddesi olarak sentezlenen Elektrofilik ve Nonelektrofilik Fenolik Schiff Bazlarının Umu Test Sistemi ile Genotoksik Aktivitesinin Araştırılması


CEYHAN E., AYŞE M., KARAKOÇ N., BİLGİÇ S.

Çankaya University Journal of Science and Engineering, vol.7, no.2, pp.1-12, 2010 (Peer-Reviewed Journal)