RAISING SITUATIONAL AWARENESS WITH RELIABILITY ANALYSIS ON SERIAL PRODUCTION LINES


Öz D., Edizkan R., Yazıcı A.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), vol.31, no.2, pp.630-643, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The performance and capacity of production lines in a company can be increased by minimizing unplanned machine downtime. The malfunctions should be analyzed for production lines where these stoppages frequently occur and maintenance should be planned to reduce the problems that cause downtime. In this study, a situational awareness model based on reliability analysis has been proposed for the machines running in series on a Miniature Circuit Breaker (MCB) production line. Reliability analysis will provide important information that can be used in making the right decisions and planning to reduce unplanned stoppages on the production line. The proposed model will increase situational awareness at the operator, maintainer, and manager levels in the production line. For reliability analysis, the stoppage data of the machines were collected through the Manufacturing Execution System (MES). Reliability analysis was performed using time to failure and time to repair values. From the data in the analyzed period, the machines that could be bottlenecks in the future and the malfunctions that cause the most problems in these machines were determined.

Bir işletmedeki üretim hatlarının performansı ve kapasitesi planlanmamış makine duruşları en aza indirilerek artırılabilir. Bu duruşların sıklıkla meydana geldiği üretim hatları için arızalar analiz edilmeli ve duruşlara neden olan sorunları azaltmak için bakım planlaması yapılmalıdır. Bu çalışmada, Minyatür Devre Kesici (MDK) üretim hattında seri olarak çalışan makinelerin bakım planlaması için güvenilirlik analizine dayalı durumsal farkındalık modeli önerilmiştir. Güvenilirlik analizi, üretim hattında plansız duruşları azaltmak için doğru kararların alınmasında ve planlamaların yapılmasında kullanılabilecek önemli bilgiler sağlayacaktır. Önerilen model, üretim hattında operatör, bakımcı ve yönetici düzeyinde durumsal farkındalığı artıracaktır. Güvenilirlik analiz için makinelerin duruş verileri Üretim Yönetim Sistemi (ÜYS) üzerinden toplanmıştır. Güvenilirlik analizinde arızalar arası süre ve tamir süresi değerleri kullanılmıştır. Analiz yapılan zaman aralığındaki verilerden ileride darboğaz olabilecek makineler ve bu makinelerde en çok sorun oluşturan arızalar belirlenmiştir.