Bağımlılık Yapan İlaç ve Maddelere Genel Bakış ve Farkındalık


Creative Commons License

Kılıç F. S. (Editor)

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

PREFACE

Awareness of addiction is medically as significant as addiction.  Addiction grows like topsy and it affects people all around the World and families in large and small scales. It is a multi directional problem that spreads from whole to pieces and from pieces to whole. Addiction causes several problems such as economic destruction, inter-family communication problems, medical insufficiency and desperation.

Despite the organizations of seminars, conferences and panels about addiction, it still remains incapable at resolving the problem. Rarely, the speaker may prod the participants. These meetings sets off with good intention but they could cause such handicaps.

Drug addiction is considered as the first and most significant situation of addiction however the addiction of nature, friend and the good things are also accepted as addiction. From this point of view, there are two results of this problem. First one is the positive and the wanted one, the other one is the devastating one and it does not only harm person’s body but also harms the soul. Naturally, the second type of addiction is the one we should dwell on.

Generally, the books and reviews include the information about cigarettes, alcohol, sedatives and stimulants and their  active ingredients, medical damage,  where and how they are determined. There are dozens of studies and data about addiction and psychiatric evaluations.

In this issue, we aimed to discuss the addiction in terms of pharmacology, public health, preventive medicine, genetics, anatomy and neurology from a different point of view. In addition to this, we also referred general information about stimulants and sedatives. We mentioned about hippotherapy which means “therapy with horses” for a special condition “pregnancy and addiction”. We also informed about drugs used in neuropathic pain syndrome and their abuse. We mentioned about laboratory approaches and statistical data of recent years.

Drugs used for therapy could cause undesired addiction. This is such a sad situation but is not life itself? Addiction is an unending desperation. It is a process and it is multicomponent and comprised of intertwined concepts.

Lets be addictive to nature, beauty and to the right one and hope this special eddition to be useful from the point of awareness and stay away from the capturing addictions.

 Best wishes..

 

 

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ

Eskişehir Osmangazi University,

Medical Faculty,

Dept. of Pharmacology

ESKİŞEHİR/TURKEY

 

ÖNSÖZ

Bağımlılık tıbbi açıdan ne kadar önemli ise bağımlılık farkındalığı da o kadar önemli bir konudur. Bağımlılık,  çığ gibi büyüyen dünya sorunu olması yanı sıra en geniş ve küçük ölçeklerde, tüm dünyada ve aile birimleri içinde oldukça önemlidir. Bütünden parçalara, parçalardan bütüne doğru yayılan çok yönlü bir durumdur. Bağımlılık;  ekonomik yıkım, aile içi iletişim sorunları, tıbbi yetersizlikler ve çaresizlik gibi durumlara yol açmaktadır.

Bağımlılıkla ilgili farkındalık seminerleri, konferanslar ve paneller düzenlenmesine rağmen sorunun giderilmesinde hala yetersiz kalınmaktadır. Bazen konuşmacı farkında olmadan katılımcıları özendiriyor bile olabilmektedir. Bu toplantılar iyi niyetli olarak yola çıkılmış olup, böylesi önemli handikaplara yol açabilmektedir.

Bağımlılık konusu içinde madde bağımlılığı önemli bir durum olarak görülmekle birlikte, doğaya, arkadaşa, güzele bağımlık da bağımlılıktır. Bu açıdan incelendiğinde, bağımlılık probleminde iki sonuç vardır. İlki yapıcı olan ve istenendir, diğeri ise yıkıcı olandır. Bireyin bedenine zarar verirken aynı zamanda ruhuna da zarar vermektedir. Bizim üzerinde durmamız gereken bağımlılık doğal olarak ikinci türden bağımlılıklardır.

Genel olarak bağımlıkla ilgili kitaplar ve derlemelerde buna sebep olan sigara, alkol, uyarıcı ve uyuşturucu maddeler gibi kimyasalların etken maddeleri, sağlıkla ilgili yaptıkları zararlar, nerede ve nasıl tespit edildikleri olmak üzere tek tek bilgilendirmeler bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda bağımlılık ve psikiyatrik değerlendirmeler ile ilgili olarak da onlarca çalışma ve veri yer almaktadır.

Biz bu sayıda özellikle bağımlılık durumlarının farmakolojik, halk sağlığı, koruyucu hekimlik, genetik, anatomik ve nörolojik değerlendirmelerini yaparak farklı bir açıdan durumu ele almak istedik. Buna ek olarak elbette uyarıcı ve uyuşturucu özelliklerdeki maddelerle ilgili olarak genel bilgilendirmelere de yer verdik. Çok özel bir durum olan gebelik ve bağımlılığı irdelerken, diğer taraftan son zamanlarda önemli bir çıkış noktası olabilecek hipoterapi yani “atla terapi” konusuna değindik. Bunun dışında, son yıllarda önemli bir sorun olan nöropatik ağrı sendromlarında kullanılan ilaçlar ve suistimalleri ile ilgili bir açılımda bulunduk. Ayrıca laboratuvar yaklaşımları ile son yıllardaki istatistiksel verilerin değerlendirilmelerine de bu sayıda yer verdik.

Son olarak tedavi amacıyla kullandığımız ilaçlarla da istenmeden bağımlılık oluşabilmektedir.  Bu oldukça acı bir durumdur. Ama yaşam da öyle değil midir? Bağımlılık bugüne kadar bitmeyen ve bitmeyecek olan çaresizliğimizdir. Biliyoruz ki bağımlılık bir süreç olup çok komponentli ve iç içe geçmiş kavramlar bütünüdür.

Bu özel sayının özellikle farkındalık açısından faydalı olacağını düşünürken doğaya, güzele, doğruya bağımlı olalım. Bizi esir alacak bağımlılıklardan uzak olalım. Sevgiyle kalalım…

 

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ

ESOGÜ Tıp Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

ESKİŞEHİR/TÜRKİYE