A REVIEW OF STUDIES CONDUCTED IN THE USE OF THE TRAVEL OBSERVATION METHOD IN TURKISH SCIENCE TEACHING


Creative Commons License

Tezel Ö., Güven D.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.12-20, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.12-20
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was done to use travel observation method in science lesson in Turkey and to make use of educational compilation and subject method. The articles and theses of the travel observation method applied to elementary school students and teacher candidates in the study were examined and introduced. In this study, the necessity of travel observation method in terms of importance and students in teaching science lessons was mentioned and suggestions. Knowledge and concepts related to science, The travel observation method can be used in order to make it more clear, concrete and more student-centered. In this way; Apart from classical learning methods, it can be aimed to present a learning environment which is more naturally fed from daily life and experiences. With this method, To gain awareness about simple science phenomena, to increase curiosity, to activate research and learning desires. In addition, it is important for the candidates of the faculties especially in the faculties to give trainings on how to plan and implement the travel observation method. Researchers; It is recommended that studies that contribute to the development of applicable methods of science teaching in life be made.

Bu çalışma, Türkiye’de fen bilimleri dersinde gezi gözlem yöntemini kullanmaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaları derlemek ve söz konusu metodun kullanım durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ilköğretim öğrencileri ve öğretmen adaylarına yönelik uygulanan gezi gözlem yönteminin yer aldığı makale ve tezler incelenmiş ve tanıtılmıştır. Bu çalışmada, gezi gözlem yönteminin fen bilimleri dersi öğretiminde önemi ve öğrenciler açısından gerekliliği konusuna değinilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Fen bilimlerine ilişkin bilgilerin ve kavramların, öğrencilere; daha anlaşılır, somut ve daha çok öğrenciyi merkeze alan etkileşimler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacıyla, gezi gözlem yöntemi kullanılabilir. Bu şekilde; klásik öğrenme metodlarının dışında, daha ziyade günlük yaşantıdan ve deneyimlerden beslenen bir öğrenme ortamının sunulması hedeflenebilir. Bu yöntemle, öğrencilerin; basit fen olguları konusunda farkındalık kazanması, merak duygularının artırılması, araştırma ve öğrenme arzularının harekete geçirilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca özellikle fakültelerde lisans derslerinde öğretmen adaylarına, gezi gözlem yönteminin nasıl plânlanacağı ve nasıl uygulanacağına dair eğitimler verilmesi de, yöntemin işleyişi bakımından önem arz etmektedir. Araştırmacılara; -hayatın içinde fen öğretimini- uygulanabilir kılacak yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaları önerilir.