Maden Havzası Balıklarında Vücut Ağırlığı ile Ağır Metal Biyoakümülasyon İlişkileri: Emet Çayı Havzası


TOKATLI C., EMİROĞLU Ö., ARSLAN N., KÖSE E., ÇİÇEK A., DAYIOĞLU H., ...More

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –C Life Sciences and Biotechnology, vol.4, no.2, pp.57-72, 2016 (Peer-Reviewed Journal)