Suicidal Amaçlı Korozif Madde İçimi Sonucu Mide Perforasyonu


Yıldız P., Özgenel Ş. M., Yıldız M.

5. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Korozif maddeler, sıklıkla ev temizliğinde kullanılan, sıvı, katı ve toz şekillerde satılan ürünlerdir. Klinik pratikte bu maddeler, çocukluk çağında kazara ve erişkin yaş döneminde suicidal amaçlı içilerek acil tıbbı yardım gereksinimi ile karşımıza çıkar. Korozif maddelerle intoksikasyonlarda sıvı maddeler en sık karşılaşılan ve en çok zarar veren formdur. Gastrointestinal sisteme vereceği zararı içilen maddenin pH ve miktarı belirler. Burada yakın dönemde acil servisten gastroenteroloji kliniğine danışılan, aile içi tartışma sonrası yaklaşık 400 cc tuz ruhu içerek başvuran 57 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastanın özgeçmişinde kronik hastalık öyküsü olmadığı, korozif maadeyi aldıktan hemen sonra acil servise başvurduğu, başvuru anında göğüs ve sırt ağrısı olduğu öğrenildi. İlk muayenesinin ardından hastanın genel durumu orta-kötü olarak değerlendirildi ve gelişebilecek komplikasyonlar göz önüne alınıp yoğun bakıma yatırıldı. Hasta orali kapalı ve geniş spektrumlu antibiyoterapi ile takibe alındı. Kliniği hızla progresyon gösteren ve vital bulgularında hipotansiyon, taşikardi ve uykuya meyil, laboratuvar bulgularında hiperpotasemi, metabolik asidozu saptanan hastada perforasyon şüphesi ile acil cerrahi değerlendirme istendi. Genel cerrahi değerlendirmesi sonucu perforasyon düşünülen hasta, hastane başvurusunun 12. saatinde acil cerrahiye alındı. Operasyonda total mide nekrozu ve mide kardiadan pilora kadar perforasyon saptandı. Total gastrektomi, özofagojejunostomi ve Braun anastomoz yapıldı. Operasyon sonrası 48. saatinde yoğun bakımda arrest olmuş, müdahalelere rağmen kaybedilmiştir Olgumuzun suicidal amaçlı aldığı tuz ruhu, hidroklorik asit, asit yapıda ve gastrointestinal sistemde ciddi yanık, nekroz ve perforasyona yol açabilen bir maddedir. Diğer asit maddelerden farklı olarak likefaksiyon nekrozuna yol açar ve doku penetrasyonuna yol açarak hızla tam kat hasara sebep olur.  Olgumuzda yüksek miktarda korozif alımını takiben gelişen akut nekrotik süreç, ciddi inflamatuar , septik bir yanıta yol açmış ve hasta hızla şok tablosuna ilerlemiştir. Bu da sürecin mortalitesini arttırmıştır. Bu vaka ile erişkin hastalarda korozif madde yaralanmalarının akut ve multidisipliner yönetiminin önemini vurgulamak istedik.

 

Anahtar Kelimeler: Korozif Madde Yaralanması, Hidroklorik Asit, Perforasyon