Atravmatik konveksiyel subaraknoid kanamanın serebral amiloid anjiyopati hastalarında prognostik önemi


Aykaç Ö., Ger Akarsu F., Özdemir A. Ö.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.26, no.2, pp.162-166, 2020 (Peer-Reviewed Journal)