Uzak Bakışta Yüksek Miyopi Gelişimi İle Birlikte Ortotropyayı Sağlayan İntermitan Egzotropyalı Olguya Yaklaşımımız


ÜNLÜ N., BAŞMAK H. H., GÜRSOY H. H.

TOD 50. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes